Mest välbesökta KEFU-dagen hittills

Digitalisering och dess effekter var temat för årets KEFU-dag som hölls den 27 september. Här bjöds på många intressanta presentationer där man tog upp en rad olika aspekter av hur digitalisering påverkar den offentliga sektorn, problem och möjligheter och om utvecklingen inom artificiell intelligens och hur den kan användas i framtiden. Det var också första…

Vad twittrar de skånska kommunerna om?

Nationalekonomerna Sara Moricz och Andreas Bergh undersöker i ett KEFU-finansierat projekt hur och i vilket syfte de skånska kommunerna använder sig av sociala medier. – Projektet är en pilotstudie och tanken är att vi senare ska söka medel för att studera övriga svenska kommuners användande av sociala medier, säger Sara Moricz. När man talar om…

Silvertejp – en förutsättning för radikal innovation i Lunds kommun?

Högst personligt: Administrationen i offentlig sektor ökar och vi lever allt längre. För att upprätthålla vår offentliga service behöver vi tänka nytt och börja leverera välfärd på nya sätt, med digital teknik och kanske med en hel massa silvertejp. I boken ”Administrationssamhället” beskriver Anders Forsselloch Anders Ivarsson Westerberg hur administrationen i offentlig sektor ökat lavinartat…

Uppskattad inspirationsdag om styrelsearbete i kommunala bolag

Skurups kommun arrangerade i mitten av september en utbildningsdag där man tog upp frågor som är aktuella för kommunens moderbolag och fyra helägda aktiebolag, Här deltog också KEFU med Ola Mattsson och Anna Thomasson för att ge perspektiv och dela med sig av forskningsrön om bolagsstyrelser. Moderbolaget för Skurups fyra helägda bolag brukar arrangera en…

Studerar framgångsrikt kommunalt innovationsarbete i Höör

Anna Thomasson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund, kommer med stöd från KEFU det närmaste året att vistas en dag i veckan på kommunkontoret i Höör för att studera hur kommunen arbetar med innovation. Höörs kommun har de senaste åren lagt ned mycket arbete på innovationsarbete och även fått medel från Vinnova för att…

Programstart för HELA i februari 2020

HELA vänder sig till ekonomer (eller motsvarande) i kommuner och regioner med kvalificerade arbetsuppgifter oh som känner ett behov av att vidareutveckla sig.Utgångspunkten är att ekonomens kunskaper och förmågor är och kommer att förbli en betydelsefull strategisk tillgång i en allt mer komplex kommunal verksamhet. Denna komplexitet kräver inte bara en förmåga att förstå den…