Digitalisering och ekonomens roll

I en nyligen utkommen KEFU-rapport ges en översikt över hur långt svenska kommuner och regioner har kommit i sina digitaliseringsambitioner och hur ekonomerna upplever att deras arbetssituation och roll påverkats av digitaliseringen. Det framgår bland annat att digitaliseringstakten är relativt låg och att ekonomerna kunde vara mer aktiva i de digitaliseringsprojekt som pågår. Rapporten” Sakta…

Professioner som förlorar sin professionalitet

När professioner i allt större utsträckning styrs via dokument blir deras jobb inte bara tråkigare. Risken är också stor att deras förmåga att kontinuerligt lära sig mer undergrävs och att de på sikt förlorar professionell kompetens. På så sätt förändras också själva innebörden i begreppet profession. Det menar professor Karin Jonnergård, en av Sveriges ledande…

Det kommunala uppdraget och framtidens utmaningar

Det kommunala uppdraget och framtidens utmaningar När detta skrivs har världen drabbats av en pandemi som påverka alla delar av vårt samhälle. Vi drabbas mänskligt och ekonomiskt på ett sätt som de flesta av oss aldrig varit med om tidigare och det är omöjligt att veta när det är över och vi förhoppningsvis kan återgå…

Hur kan och bör styrelser i kommunala bolag arbeta?

Det existerar idag nästan ingen forskning som är speciellt inriktad på styrelsearbetet i kommunala aktiebolag. Det ska företagsekonomerna Ola Mattisson och Anna Thomasson ändra på i ett nytt KEFU-projekt inriktat på skånska kommunala bolag. Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag styrelsens uppgift och sin egen roll i styrelsen? Hur arbetar styrelser i kommunala aktiebolag? Hur…

Mobila vårdteam – effekter på resursanvändning och kostnader

KEFU arbetar sedan 2017 med uppdraget att följa upp hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner. I ett näraliggande KEFU-projekt studerar nu Mattias Haraldsson och Anna Häger Glenngård hur kostnader och resursanvändning utvecklas i Malmö stad när patienter skrivs in i vårdformen mobilt vårdteam. Tanken med denna vårdform är att uppnå ökad trygghet, kontinuitet…